ილია ჭავჭავაძე - გაზაფხული

ტყემ მოისხა ფოთოლი,
აგერ მერცხალიც ჭყივის,
ბაღში ვაზი ობოლი
მეტის ლხენითა სტირის.

აყვავებულა მდელო,
აყვავებულან მთები;
მამულო საყვარელო,
შენ როსღა აყვავდები?

Ilia Chavchavadze - Gazafxuli
ილია ჭავჭავაძე - გაზაფხული

No comments:

Post a Comment